HomeOnderzoekthema'sMitigatie

Mitigatie betekent de vermindering van de snelheid en omvang van klimaatverandering door het terugdringen van broeikasgassen (meer lezen op Klimaatportaal.nl). Nederland is een van de landen die in het Kyoto Protocol heeft afgesproken de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast moet Nederland voldoen aan de Europese doelstelling om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

De projecten binnen het thema Mitigatie hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een slim meetsysteem om nauwkeurig te kunnen rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen door Nederland en over de koolstofvoorraad in de bodem. Ook is het mogelijk om de metingen onafhankelijk te controleren. Onderzoekers hebben bovendien de mogelijkheden om broeikasgasemissies van het landgebruik te verminderen in kaart gebracht. Tenslotte is er onderzoek gedaan naar biomassaketens en de invloed die die ketens hebben op de ruimtelijke inrichting van regio’s in ons land. Lees meer in Achtergrond en ook in het artikel: "Broeikasgasemissies uit Nederlandse landschappen". De projecten waren:

 ME01 De broeikasgasbalans van Nederlandse natuurlijke en landbouw-ecosystemen
 ME02   Geïntegreerde observatie en modellering van broeikasgas budgetten op nationaal niveau
   ME03 Invloed van landgebruik, landgebruikgeschiedenis en management op de koolstofvoorraad in de bodem in Nederland
   ME04 Een geïntegreerd raamwerk voor de beoordeling van ruimtelijke en gerelateerde gevolgen van een verhoogde implementatie van biomassaketens
   ME05 Het effect van de ruimtelijke rangschikking van moerassen en slootoevers op waterkwaliteit en koolstofvastlegging in veenweidepolders
   ME06   Hulpmiddelen voor het maken van ruimtelijke keuzes voor de toekomst van de Veenweidegebieden

Bekijk het overzicht met alle publicaties van dit onderzoeksthema.  

Share this: