HomeOnderzoekthema'sKlimaatscenario's

Niemand kan in de toekomst kijken. Toch willen we Nederland nu aanpassen aan toekomstige veranderingen in het klimaat. Klimaatscenario’s verbeelden een mogelijk, toekomstig klimaat en helpen zo om verstandige besluiten te nemen over de inrichting van Nederland. Klimaatscenario’s helpen de overheid, het bedrijfsleven en burgers om zich aan te passen aan klimaatverandering. Ze worden ontwikkeld met hulp van een breed scala aan klimaatmodellen.

Binnen het thema Klimaatscenario’s hebben onderzoekers gewerkt aan een centrale kennisbasis van gebruikersvriendelijke en vooral regionale klimaatgegevens, -modellen en -scenario’s (lees meer in Achtergrond). De projecten waren:

 CS01 Monitoring en modellering van de Noord-Atlantische oceaan
 CS02 Het CESAR Observatorium: klimaatmonitoring en processtudies
 CS03 Weergave van verdamping van bodemvocht door vegetatie in klimaatmodellen
 CS04 De invloed van aërosolen op het regionale klimaat
 CS05 Invloeden vanuit ver weg gelegen gebieden op het Europese klimaat
 CS06 Verfijning en toepassing van een regionaal atmosferisch klimaatmodel voor klimaatscenarioberekeningen van West-Europa
 CS07 Op maat maken van klimaatscenario’s (tailoring)
 CS08 Informatie in tijdseries
 CS09    Klimaatreconstructies op basis van paleoklimatologische gegevens uit het stroomgebied van de Maas 

Bekijk het overzicht met alle publicaties van dit onderzoeksthema. 

Share this: