HomeOnderzoekthema'sIntegratie

Om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering moeten we weten hoe het klimaat verandert, hoe we klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen kunnen beperken en hoe we ons kunnen voorbereiden op de onvermijdelijke effecten van klimaatverandering. In de thema’s Klimaatscenario's, Mitigatie en Adaptatie hebben onderzoekers antwoorden proberen te krijgen op deze vragen.

Binnen het thema Integratie is gezocht naar manieren om deze kennis te vertalen naar bruikbare instrumenten voor toepassing in de praktijk. Onderzoekers en mensen uit de praktijk (beleidsmensen en professionals) hebben samen beleidsinstrumenten vormgegeven, klimaatdoelen voor de ruimtelijke ordening geïntegreerd met doelen rondom landbouw, water, natuur, wonen en transport, en kosteneffectiviteit van adaptatiemaatregelen en mitigatie-opties berekend. Twee voorbeelden van binnen het thema Integratie ontwikkelde en succesvol toegepaste instrumenten zijn Lands en het Adaptatiewiel. Lees meer in Achtergrond. De projecten waren:  

   IC02 Integrale analyse van vermindering van uitstoot voor regio’s, sectoren, bronnen en broeikasgassen
 IC03 Landgebruiksontwikkelingen in een veranderend klimaat (LANDS)
   IC05 Kosten-baten analyse van adaptatie en mitigatie mogelijkheden voor klimaatveranderingen: methoden en toepassingen 
   IC08 Onderzoek naar methodes om op interactieve wijze kennis van experts en stakeholders bij elkaar te brengen (PROFILES)
   IC10    Communiceren over klimaatverandering: methoden om risico’s en kansen inzichtelijk te maken
 IC11 Socio-economische scenario’s voor klimaatstudies
   IC12    Instituties voor adaptatie: Is de Nederlandse institutionele structuur in staat zich aan te passen aan klimaatverandering?

Bekijk het overzicht met alle publicaties van dit onderzoeksthema.


  

Share this: