HomeOnderzoekthema'sBrugprojecten

Brugprojecten

Klimaat voor Ruimte werkte samen met andere BSIK-programma’s in de Werkgroep Acht voor Ruimte (Klimaat voor Ruimte, Leven met Water, Habiforum, Delft Cluster, Ruimte voor Geo-Informatie, PSI Bouw, Knowledge network for System Innovations and Transitions, Transforum, Transumo en Stichting Kennisontwikkeling en Kennistransfer Bodem). De samenwerkingsverbanden hadden tot doel de gezamenlijke kennisontwikkeling voor Nederland te versterken. 

De BSIK programma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Delft Cluster, hadden bij het indienen van hun kennisprojectplannen afgesproken om onderzoek op het gebied van waterbeheer in het rivierengebied, de kust, veenweidegebied en het stedelijk gebied met elkaar af te stemmen.  

In een later stadium waren daar ook de BSIK programma’s Habiforum en Ruimte voor Geo-Informatie bij gekomen. De samenwerking tussen deze BSIK programma’s werd uitgevoerd in zogenaamde brugprojecten. Vooral op het gebied van klimaatscenario’s en de effecten van maatregelen op het watersysteem, was er behoefte aan kennis die geïntegreerd gepresenteerd werd en niet versnipperd was over verschillende programma’s.  

Er werden meer dan 20 brugprojecten opgestart tussen de programma’s. Vanuit KvR werd er in een twaalftal brugprojecten intensief samengewerkt met de BSIK programma’s Leven met Water, Habiforum, Delft Cluster II en Ruimte voor Geo-Informatie.

Share this: