HomeOnderzoekthema'sAdaptatie

Zelfs als we over de hele wereld succesvol de uitstoot van broeikasgassen weten te beperken, zal het klimaat zodanig veranderen, dat we ons er aan moeten aanpassen. Duurzame aanpassing, of adaptatie aan klimaatverandering, noemen we ook wel klimaatbestendig maken. Klimaatbestendig betekent niet dat klimaatverandering geen risico’s oplevert. Risico’s kunnen beperkt worden, terwijl tegelijkertijd kansen en innovaties ontstaan.

Klimaat voor Ruimte heeft gewerkt aan strategieën die sociale en financiële aanpassing aan klimaatverandering mogelijk maakt, en tegelijkertijd de infrastructuur en instituties helpen bij het beperken van risico’s. Hierbij hebben de onderzoekers zich met name gericht op de thema’s waterveiligheid, extreme neerslag, natuur en biodiversiteit, landbouw, stedelijke gebieden, transport en het ecosysteem van de Noordzee. Op locaties in Nederland met een mix van uitdagingen en kansen op het gebied van klimaatverandering hebben onderzoekers samengewerkt met beleidsmensen en het bedrijfsleven. Deze zogenaamde 'hotspots' fungeerden als levende laboratoria waar klimaatkennis direct in de praktijk is gebracht (lees meer in Achtergrond). De projecten betroffen:

 A01 Biodiversiteit in een veranderende wereld: voorspellingen van vegetatiedynamiek
 A02 Adaptatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)
   A06 Klimaat gerelateerde veranderingen van het NCP-ecosysteem en consequenties voor toekomstige ruimtelijke planning
 A07 Aanpassing aan weersextremen in grensoverschrijdende stroomgebieden
 A08 Gevolgen van klimaatverandering voor de transportsector
 A09 Financiële arrangementen voor rampschade bij klimaatverandering
 A10a Definitiestudie Hotspots
 A10b  Proeftuinen project (Hotspots)
 A11 Routeplanner 2010-2050
 A12 Definitiestudie Landbouw
 A13 Aandacht voor Veiligheid: definitiefase
 A14 Hotspot Zuidplaspolder
 A16 Hotspot Tilburg
 A17 Dialoogproject Klimaat in de stad
 A18 Hotspot Groningen
 A19 Het bepalen van de adaptatieve capaciteit van de landbouw in Nederland voor de effecten van klimaatverandering onder verschillende markt en beleidscenario’s
 A20 Aandacht voor Veiligheid II
 A21 Klimaat en Landbouw in Noord-Nederland
 A22 Hotspot Rijnenburg
   A23 Klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland

Bekijk het overzicht met alle publicaties van dit onderzoeksthema.    

Share this: